Premios Medioambientais e Corrupción Ambiental

ENCE e Volkswagen unha mesma traxectoría:

PREMIOS MEIOAMBIENTAIS DE VOLKSWAGEN

2006: Premio Europeo de Medio Ambiente polos procesos e novas tecnoloxías de producción respetuosos do medio ambiente
2007: Premio Empresarial Europeo para o Medioambiente
2007: Certificado da Unión Europea de “Reutilización, Recuperación e Reciclaxe”

A manipulación dos datos de emisións en Volkswagen comezou en 2003, moito antes de recibir os primeiros premios de excelencia ambiental. Volkswagen decidiu de maneira completamente consciente que non importaba envelenar a todo o planeta emitindo corenta veces más óxidos de nitróxeno que a cantidade legalmente permitida, si facéndoo conseguían situarse como a primeira marca de automóbiles do mundo.

PREMIO ENCE:

2015. Recoñecemento categoría oro, da Dirección Xeral de Medio Ambiente da Comisión Europea, de 15 anos de rexistro continúo EMAS polo seu destacado compromiso co desempeño, credibilidade e transparencia na Xestión Ambiental.

Premio concedido que esquece a contaminación do aire (ex. niveis de xofre no 2013 superando a media diaria que a OMS non recomenda superar xamais – informe EA 2014-), da auga (ex. a medición no 2013 por Augas de Galicia de coliformes fecais superiores aos permitidos na Directiva 91/271/CE ou o sistemático incumprimento da Lei para a Demanda Química de Oxíxeno, os Sólidos en Suspensión e en menor medida a Demanda Bioquímica de Osíxeno, expresando a carga contaminante en Kg/día en vez de mg/L)