Existen claros vencellos entre o Consello de Administración de ENCE e o PP

Existen claros vencellos entre o Consello de Administración de ENCE e o PP